Gebiedsontwikkeling ’t Boveneind

Veenendaal, integrale gebiedsontwikkeling - 41 nieuwbouw koopappartementen

Deze ontwikkeling is een samenwerking tussen Zegers Bouw en De Vries Ontwikkeling. Er komen 41 luxe koopappartementen. De appartementen zijn in verkoop. En zullen in 2021 worden opgeleverd. De ontwikkeling van de locatie, die in Veenendaal bekend staat als ’t Boveneind, heeft een lange voorgeschiedenis. Vanaf 2005 zijn reeds plannen ontwikkeld om het zorgcomplex van Zorgstichting Charim te vernieuwen. Onder andere door de crisis (2009-2014) is het plan in vertraging geraakt. Vanaf 2014 is met alle eigenaren in het gebied, de gemeente Veenendaal, Charim, Woningstichting Patrimonium en Zegers Bouw, samengewerkt om tot een integraal plan te komen voor het hele gebied. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat in 2020 de realisatie van start gaat van een totaalprogramma 104 zorgeenheden, 20 sociale huurwoningen en 41 luxe koopappartementen. Er is door partijen een integraal plan gemaakt waardoor openbare ruimte en bebouwing een prachtig éénduidig karakter krijgen.

Het betreft een complexe opgave. Er was bestemmingswijziging noodzakelijk, een grondruil is overeengekomen en er zijn beheerafspraken op gebiedsniveau tot ieders genoegen gemaakt. Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure hebben participatie-bijeenkomsten met de omgeving plaatsgevonden. Daarin is goed geluisterd naar de omgeving en hebben enkele planaanpassingen plaatsgevonden.

Het proces heeft geresulteerd in 2 duurzame appartementengebouwen (gasloos, warmtepompinstallatie zonnepanelen etc.) in een parkachtige setting. De kopers worden eigenaar van een energiezuinig en comfortabel appartement. En de bewoners van deze appartementen kunnen nu of in de toekomst gebruik maken van de zorginfrastructuur die Charim in dit gebied levert. Met een ligging in de nabijheid van het centrum van Veenendaal wordt wonen in “De Veensche Tuin” een voorrecht.

Terug naar het overzicht